torstai 14. helmikuuta 2013

Helmikuun hangilla


Voiko METSO-ohjelmaan sopivan metsäkohteen tunnistaa myös talvella, paksujen hankien alta?
Useimmiten kyllä. METSO-ohjelmassa metsäkohteet arvioidaan luonnontieteellisten valintakriteerien perusteella, joista keskeisiä ovat helposti tunnistettavat puuston rakennepiirteet (lahopuuston määrä, puuston ikärakenne ja lajistollinen monipuolisuus). Kun metsästä löytyy riittävästi monenikäistä lahopuuta - sekä maassa että pystyssä - on todennäköistä, että metsä pystyy ylläpitämään suojelunarvoista lajistoa.
Tarjotun kohteen ottamista METSO-ohjelmaan voi puoltaa myös se, että kohde sijaitsee muun suojelualueen tai tärkeän lajiston lähdealueen tuntumassa. METSO-kohteita valittaessa kohteen ympäristöä on tarkasteltava laajemmin kartan äärellä ja on pyrittävä näkemään metsäalueiden kehityssuuntaa vuosiksi eteenpäin, jotta suojelua tarvitsevien metsälajien leviämismahdollisuudet tulisi turvattua. METSO-ohjelmassa suojeluun voidaan toisinaan hyväksyä luontoarvoiltaan heikompiakin kohteita, jos sillä selkeästi lisätään arvokkaiden elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä toisiinsa.

Suuremmat lähteet erottuvat myös lumen keskeltä.

Mutta on siinä lumivaipassa myös ongelmansa. Maassa lahoavien puunrunkojen runsaus voi tulla aliarvioiduksi eivätkä harvinaiset putkilokasvit, sienet tai sammalet näyttäydy luontoarvoja selvittämään tulleelle kartoittajalle. Myös lähteiden, tihkupintojen ja puroa pienempien norojen luonnontilaisuutta ja -arvoja voi olla vaikeaa erottaa lumisessa maastossa.

Monet metsänomistajat kuitenkin tuntevat metsäalueensa hyvin, ovat selvillä sen luontoarvoista ja tietävät kertoa tärkeistä lajihavainnoista, kuten liito-oravista tai pesimälinnustosta. SALOMETSO-hankkeen kanssa yhteistyötä tehneistä metsänomistajista valtaosa kuuluu tähän ryhmään. Mutta nykyisin yhä useampi metsänomistaja asuu toisella paikkakunnalla eikä välttämättä ole itse nähnyt metsäänsä pitkiin aikoihin. Metsänomistaja voi kuitenkin saada tietoa metsänsä tai sen lähialueiden luonnonarvoista vaikkapa metsänhoitoyhdistykseltä ja paikallisilta luontotuntijoilta, joita löytyy ainakin luonnonsuojeluyhdistyksistä ja lintuharrastajista.

Metsäasioista voi oppia lisää myös lähtemällä SALOMETSOn talviselle luontoretkelle 23.3.2013 lauantaina. Mainos tipahtaa blogiin näinä päivinä.Ja vielä vinkki facebookissa kävijöille: 1001 tapaa tykätä metsästä-seinällä on puulajien tunnistustehtäviä eli "silmukoulu" - testaa onko sinulla silmää silmuille!

https://www.facebook.com/1001tapaatykatametsasta

Tammenlehdet säilyvät taimien oksissa talven yli (Vaisakko 26.4.2012).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti