perjantai 30. maaliskuuta 2012

Metsänomistajan aamupäivässä tarjoiltiin METSO-tietoa

Franssintalo on rakennettu v. 1883.
Kiitokset kaikille 14.3. Metsänomistajan aamupäivään Franssintalolla osallistuneille! Suomen ensimmäisen kunnantaloksi rakennetun talon valoisaan saliin saapui parisenkymmentä kuulijaa. Leppoisassa tunnelmassa virisi vilkasta keskustelua ja esiin nousi monta kiinnostavaa kysymystä metsänsuojeluun ja METSO-ohjelmaan liittyen.

Osallistujat toivotti tervetulleiksi Salon kaupungin vs. ympäristöntoimenjohtaja Pirjo Uusitalo, joka kertoi myös SALOMETSO-hankkeen tärkeimmästä tavoitteesta eli Metso-tiedon tuomisesta yksityisten metsänomistajien ulottuville. Tilaisuuden aluksi tarjoiltiinkin perustietoa METSO-ohjelmasta, kun hankkeen vetäjä Niina Ruuska kertoi millaisia vaihtoehtoja METSO tarjoaa luontoarvoiltaan merkittävien metsiköiden rauhoittamiseksi hakkuilta ja millaisia metsäkohteita metsänomistajat voivat tarjota METSOon. METSO-ohjelmassa on määritelty kymmenen metsäistä elinympäristöä, joita suojeluun erityisesti toivotaan. METSO-tietoa löytyy myös ohjelman virallisilta internet-sivuilta osoitteesta www.metsonpolku.fi.Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomesta esitteli metsonpolku-sivustolta löytyvän Minun METSOni-esitteen, jossa metsänomistajat kertovat omin sanoin kokemuksistaan METSO-ohjelmasta. Tarinoita lukiessa tulee huomanneeksi erään METSOn parhaimmista piirteistä: vaihtoehtoja vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen on monia, joten jokainen metsänomistaja voi löytää omiin tavoitteisiinsa sopivan ratkaisun. Tähän esitteeseen kannattaa tutustua!Salolaisen metsänomistajan mietteitä METSOsta kuultiin Matti Tuomiselta, joka näytti kuvia Tapanin myrskyn tekosista hänen omistamillaan mailla. Tuominen kertoi myrskyn jälkeen nähneensä lehdessä ELY-keskuksen ilmoituksen myrskytuhoalueiden sopimisesta pysyvään suojeluun METSO-ohjelmassa, ja päätti selvittää, olisivatko hänen metsänsä luontoarvot riittäviä ja millaista korvausta suojelusta olisi mahdollista saada. SALOMETSO-hankkeen kanssa on jo käyty selvittämässä metsän luontoarvoja. Paksujen lumihankien vuoksi arviointi rajoittui lähinnä puuston rakenteen tarkasteluun (monipuolinen ikärakenne, lahopuun ja lehtipuun runsaus), mutta silloin kun näitä piirteitä metsästä löytyy, on se yleensä riittävä peruste suojelulle - valtaosa metsiemme uhanalaisista lajeista kun on riippuvaisia juuri näistä tekijöistä.

Kun kevät tästä etenee ja lumista päästään, on vuorossa puuston taloudellisen arvon tarkastelu. Tämän jälkeen ELY-keskus tekee metsänomistajalle tarjouksen suojelualueen korvauksesta, minkä jälkeen metsänomistaja voi kaikessa rauhassa tehdä oman päätöksensä siitä, hyväksyykö tarjouksen ja suojelee kohteen vai ei.


METSOn eteneminen                         Kuva: www.metsonpolku.fi


Metsänhoitoyhdistys Salometsän toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen muistuttikin, että vapaaehtoisuus on METSO-ohjelman keskeinen periaate. Metsänomistaja tekee päätöksen kohteen tarjoamisesta ja korvauksen selvittämisestä vapaaehtoisesti, eikä se sido häntä mihinkään. Metsänomistaja käy ELY-keskuksen tai Metsäkeskuksen kanssa neuvotteluja paitsi korvaussummasta myös rauhoituksen ehdoista, kuten siitä, saako alueella metsästää tai rajoitetaanko liikkumista tietyillä alueilla esimerkiksi lintujen pesimäaikana. Vielä tämänkin jälkeen lopullinen päätös rauhoittamisesta jää metsänomistajan käsiin.

Ilveksen jäljistä hangella kertoi Jarmo Markkanen, SSLSY.

Jarmo Markkanen Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä järjesti luontokuvaesityksen, joka sai yleisössä aikaan vilkasta keskustelua. Markkasen upeissa luontokuvissa esiintyivät mm. ilvekset, mäyrät, liito-oravat ja lepakot. Liito-oravakuvien yhteydessä keskusteltiin metsänkäsittelyn ja liito-oravien elinympäristöjen yhteensovittamisesta. Luonnonsuojelulaki vaatii säästämään lisääntymis- ja levähdyspaikalla olevien kolopuiden, ravinto- ja suojapuut, joiden lisäksi maastoon jätetään riittävästi kulkuyhteyspuustoa liito-oravan liikkumista varten. Hakkuualueilla elävien liito-oravien menestymisen turvaamiseen Markkaselta löytyi oivallinen neuvo: pesäpönttöjen ripustaminen. Talousmetsissä kolopuita on niukasti, joten liito-oravalle sopivien pönttöjen rakentaminen ja metsään vieminen helpottaa eläinten tilannetta. On kuitenkin muistettava, että pönttöjen asettamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.


Metsäkoordinaattori Saija Porramo esittelemässä metsäjaoksen toimintaa.

Metsänomistajia voi askarruttaa, onko heidän maillaan sellaisia luontoarvoja, joiden perusteella sitä voisi tarjota METSOon. Tähän ongelmaan on saatavissa apua. Metsäkoordinaattori Saija Porramo esitteli V-S luonnonsuojelupiirin metsäjaoksen tarjoamaa täysin ilmaista luontoarvojen kartoituspalvelua. Metsäjaos selvittää maanomistajan pyynnöstä hänen omistamansa metsän luontoarvot ja avustaa tarvittaessa muutenkin metsän suojelun edistämisessä. Kuten METSO-ohjelman ajatukseen kuuluu, myöskään metsäjaoksen palvelu ei sido metsänomistajaa mihinkään. Metsäjaoksen toiminnasta voi lukea V-S luonnonsuojelupiirin sivuilta, mistä löytyvät myös yhteystiedot kartoituspalvelun tilaamiseen.

METSO-ohjelman rahoituksesta ja metsänomistajille maksettavista korvauksista oli kertomassa V-S ELY-keskuksen ylitarkastaja Leena Lehtomaa. Varsinais-Suomen alueella METSO-suojelun toteuttamisen pullonkaula ei ole rahoituksen riittävyys, sillä etenkin pysyvän suojelun sopimuksiin on varattu tarpeeksi rahaa.
Varsinais-Suomessa toivotaan suojeluun tarjottavan kaikkia METSO-ohjelmassa määriteltyä metsäisiä elinympäristöjä, mutta erityisenä toiveena on, että metsänomistajat tarjoaisivat ohjelmaan jalopuulehtoja, lehtoja, kalkkikallioita ja puustoisia perinnebiotooppeja, sillä näiden muualla Suomessa harvinaisten elinympäristöjen osuus METSO-kohteista on edelleen pieni. Salon seudun voikin sanoa olevan oikea metsäluonnon aarreaitta, sillä näitä ainutlaatuisia elinympäristöjä löytyy täältä runsaasti.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin Salon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden johtajan Ari Vainion puheenvuoro kaupungin roolista vastuullisena metsänomistajana. Salossa pidetään huolta siitä, että asukkailla on mahdollisuus käyttää virkistysalueita ja saada luontoelämyksiä, ja että metsälajeille löytyy elinympäristöjä. Nykyisin myös kunnilla ja seurakunnilla on mahdollisuus osallistua METSO-ohjelmaan ja Salon kaupunki onkin hiljattain teettänyt selvityksen omistamiensa maiden METSO-arvoista. Useita arvokkaita METSO-kriteerit täyttäviä metsikköjä löytyikin kaupungin mailta ja parhaillaan tehdään suunnitelmia siitä, mitkä niistä voisivat soveltua kuntaMETSO-kohteiksi. Kun päätöksistä tulee lisätietoa, kerromme niistä myös täällä blogissa.
Yleistietoa KuntaMETSOsta löytyy täältä.Franssintalon jälkeen hankkeen seminaarikiertue suuntaa Perniöön, Teijoon. Ajankohta, ilmoittautumisohjeet ja muut tarkemmat tiedot ilmestyvät tänne
blogiin ja www.salo.fi -sivuille huhtikuun aikana.
maanantai 26. maaliskuuta 2012

"Myrsky repii puita ja taivas salamoi" - mitä tehdä?

Kun puut ovat myrskyn jäljiltä pitkin, poikin tai konkelossa, kannattaa tarpeetonta liikkumista metsässä välttää, kunnes rungot on saatu jälleen tukevasti maan kamaralle. Tapanin myrskyn jäljiltä puita on edelleen kaatuneina myös kunto- ja luontopoluille sekä muinaisjäännöksille johtaville opastetuille reiteille. Nyt kevään sulatellessa lumia päästään raivaustöihin käsiksi, mutta kohteita on niin runsaasti, että raivaaminen voi venyä pitkälle kevääseen. Alueilla liikkuvilta toivotaan nyt erityistä varovaisuutta.

Myös yksityisten metsänomistajien mailla tapahtuneiden myrskytuhojen raivauksia suunnitellessa on hyvä muistaa huomioida ennen kaikkea turvallisuus, mutta myös mahdolliset muinaisjäännökset. Kokosimme Museoviraston Satu Mikkonen-Hirvosen kanssa tähän listaa ohjeista metsänomistajille, jotka tietävät maillaan olevan muinaisjäännöksiä tai joita kiinnostaa myrskytuhoalueen suojelu METSO-ohjelmassa.

 
Tapanin myrskyn kaatamia kuusia. Kuva: Niina Ruuska.

Myrskytuhot muinaisjäännösalueilla

 

Museoviraston ohjeena on, että muinaisjäännösalueilla kaatuneet ja osin maasta irronneet ns. konkeloon jääneet puut pyritään sahaamaan niin, että jäljelle jäisi mahdollisimman matala kantojuurakko, joka puolestaan yritetään painaa takaisin maata vasten. On tärkeää, ettei maata ryhdytä kaivamaan, vaan juurakko palautetaan entiseen paikkaansa. Näin juurakon mukanaan nostamat mahdolliset kulttuurikerrokset ja löydöt pysyvät oikeilla paikoillaan.
                                   


        
Halikon Linnamäen juurella on useita myrskyn juurineen nostamia kuusia. Kuva: Museovirasto/ Satu Mikkonen-Hirvonen.

Dragsfjärdin kivikautinen asuinpaikka. Kuva: Museovirasto/Satu Mikkonen-Hirvonen.

Myrsky kaatoi noin 10 järeää kuusta Dragsfjärdin Nöjiksen kivikautisella asuinpaikalla. Asuinpaikka-alueelle on suunniteltu hakkuut. Museoviraston, maanomistajan ja hakkuiden suorittajan kanssa pidetyssä maastokatselmuksessa sovitettiin yhteen sekä muinaisjäännöskohteen antikvaariset arvot ja metsänkäyttö. Satu Mikkonen-Hirvosen mukaan Salon seudulla ihmisten kiinnostus omiin juuriinsa onkin näkynyt suhtautumisessa muinaisjäännöksiin. Metsänomistajat ottavat yleensä aktiivisesti yhteyttä Museovirastoon selvittääkseen miten muinaisjäännökset voidaan ottaa huomioon metsänhoitotoimissa.


Salon seudulla muinaisjäännöksistä on kartoitusten ansiosta runsaasti tietoa. Myrskytuhojen yhteydessä voi kuitenkin toisinaan paljastua uusia löydöksiä, kuten tummaa kulttuurimaakerrosta tai kvartsi-iskoksia ja keramiikan palasia. Mahdollisista muinaisjäännös- tai löytöhavainnoista pyydetään olemaan yhteydessä Varsinais-Suomen maakunta-arkeologi Kaisa Lehtoseen  ja Museoviraston erikoissuunnittelija Satu Mikkonen-Hirvoseen.

Yhteystiedot:
Kaisa Lehtonen p. 040 187 9379 / kaisa.e.lehtonen(at)turku.fi
Satu Mikkonen-Hirvonen p. 040 128 6184 /satu.mikkonen-hirvonen(at)nba.fi 


Myrskytuhoalueiden tarjoaminen METSOon


Entä mitä yksityinen maanomistaja voi tehdä kaatuneille puille, jos alueen suojelu METSO-ohjelmassa kiinnostaa? Myrskytuhoalueet voivat sopia METSO-ohjelmaan silloinkin, kun metsän luonnonarvot ovat ennen myrskytuhoa olleet tavanomaisen talousmetsän luokkaa. METSO-kohteeksi aiotulla alueella kaatuneet puut jätetään metsään, koska näin saadaan tulevina vuosina lisää talousmetsässä tavallisesti niukasti esiintyvää lahopuuta, mikä nostaa metsän luontoarvoja tarjoamalla elinympäristön monelle uhanalaiselle metsälajille. Kannattaa myös muistaa, että kun kohde on saatu pysyvään suojeluun eli perustettu yksityiseksi suojelualueeksi, siirtyy vastuu mahdollisista kuoriais- tai sienituhoista pois metsänomistajan harteilta.

Jos METSO-kohteeksi alueella on myös muinaisjäännöksiä, niiden kohdalla menetellään yllä olevien ohjeiden mukaan. Eli puita toki voi sahata turvallisuussyistä ja juuripaakkujen palauttamiseksi maata vasten, mutta puuainesta ei korjata tai viedä metsästä pois.

Kuusi ja juuripaakku. Kuva Niina Ruuska


2000-luvulla on Suomessa koettu ainakin kuusi voimakasta myrskyä, joissa puuta on kaatunut huomattavia määriä. Vuonna 2010 Asta-myrskyssä kaatui metsää Keski-Suomessa Konnevedellä satojen hehtaarien alueelta. Konneveteläisen maanomistajan aloitteesta METSO-ohjelmassa suojeltiin  yli 170 hehtaarin yhtenäinen myrskytuhoalue, mikä on selvästi laajin yksittäinen suojelualueeksi päätynyt myrskytuhoalue Keski-Suomen maakunnassa.

Myös Varsinais-Suomessa maanomistajat voivat halutessaan tarjota omistamiaan alueita ELY-keskukselle vapaaehtoiseen suojeluun. Suojelu voidaan toteuttaa joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Suojeltavat kohteet voidaan myydä valtiolle tai maanomistaja voi halutessaan säilyttää alueen omistuksen itsellään. Metsänomistaja voi halutessaan selvittää oman metsänsä sopivuuden METSO-ohjelmaan, eikä selvityksen tekeminen sido metsänomistajaa mihinkään. SALOMETSO-hanke tarjoaa apua myös metsätuhoalueiden METSO-arvojen selvittämiseen Salon seudulla. Hankkeeseen kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian, sillä hankkeen on toiminnassa vuoden 2012 loppuun saakka.

Yhteystiedot:
Salon kaupunki
SALOMETSO-hanke
projektikoordinaattori Niina Ruuska (02) 778 7815 / niina.ruuska(at)salo.fi


Kevätaurinko sulattelee jo lunta ja juuripaakkuja. Kuva: Niina Ruuska
keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

SALOMETSOn ensimmäinen seminaari lähestyy

Franssintalossa vietetään keskiviikkona 14.3 Metsänomistajien aamupäivää METSO-aiheen ympärillä. Kahvikupposen ääressä kuullaan muun muassa maanomistajalle maksettavista suojelukorvauksista, METSO-kohteen luontoarvojen kartoittamisesta ja metsänomistajan mietteitä metsänsuojelusta. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys tarjoaa myös luontoelämyksen aiheesta "Nisäkkäitä metsässä". Lisäksi kuullaan Salon kaupungin metsien METSO-hankkeesta. Esitysten lomaan ja etenkin tilaisuuden loppuun on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on maksuton ja se on avoin kaikille metsänsuojelusta kiinnostuneille.

Täältä löytyy Franssintalon karttalinkki.

Tervetuloa !

Tarkempi ohjelma alla: