perjantai 30. maaliskuuta 2012

Metsänomistajan aamupäivässä tarjoiltiin METSO-tietoa

Franssintalo on rakennettu v. 1883.
Kiitokset kaikille 14.3. Metsänomistajan aamupäivään Franssintalolla osallistuneille! Suomen ensimmäisen kunnantaloksi rakennetun talon valoisaan saliin saapui parisenkymmentä kuulijaa. Leppoisassa tunnelmassa virisi vilkasta keskustelua ja esiin nousi monta kiinnostavaa kysymystä metsänsuojeluun ja METSO-ohjelmaan liittyen.

Osallistujat toivotti tervetulleiksi Salon kaupungin vs. ympäristöntoimenjohtaja Pirjo Uusitalo, joka kertoi myös SALOMETSO-hankkeen tärkeimmästä tavoitteesta eli Metso-tiedon tuomisesta yksityisten metsänomistajien ulottuville. Tilaisuuden aluksi tarjoiltiinkin perustietoa METSO-ohjelmasta, kun hankkeen vetäjä Niina Ruuska kertoi millaisia vaihtoehtoja METSO tarjoaa luontoarvoiltaan merkittävien metsiköiden rauhoittamiseksi hakkuilta ja millaisia metsäkohteita metsänomistajat voivat tarjota METSOon. METSO-ohjelmassa on määritelty kymmenen metsäistä elinympäristöä, joita suojeluun erityisesti toivotaan. METSO-tietoa löytyy myös ohjelman virallisilta internet-sivuilta osoitteesta www.metsonpolku.fi.Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomesta esitteli metsonpolku-sivustolta löytyvän Minun METSOni-esitteen, jossa metsänomistajat kertovat omin sanoin kokemuksistaan METSO-ohjelmasta. Tarinoita lukiessa tulee huomanneeksi erään METSOn parhaimmista piirteistä: vaihtoehtoja vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen on monia, joten jokainen metsänomistaja voi löytää omiin tavoitteisiinsa sopivan ratkaisun. Tähän esitteeseen kannattaa tutustua!Salolaisen metsänomistajan mietteitä METSOsta kuultiin Matti Tuomiselta, joka näytti kuvia Tapanin myrskyn tekosista hänen omistamillaan mailla. Tuominen kertoi myrskyn jälkeen nähneensä lehdessä ELY-keskuksen ilmoituksen myrskytuhoalueiden sopimisesta pysyvään suojeluun METSO-ohjelmassa, ja päätti selvittää, olisivatko hänen metsänsä luontoarvot riittäviä ja millaista korvausta suojelusta olisi mahdollista saada. SALOMETSO-hankkeen kanssa on jo käyty selvittämässä metsän luontoarvoja. Paksujen lumihankien vuoksi arviointi rajoittui lähinnä puuston rakenteen tarkasteluun (monipuolinen ikärakenne, lahopuun ja lehtipuun runsaus), mutta silloin kun näitä piirteitä metsästä löytyy, on se yleensä riittävä peruste suojelulle - valtaosa metsiemme uhanalaisista lajeista kun on riippuvaisia juuri näistä tekijöistä.

Kun kevät tästä etenee ja lumista päästään, on vuorossa puuston taloudellisen arvon tarkastelu. Tämän jälkeen ELY-keskus tekee metsänomistajalle tarjouksen suojelualueen korvauksesta, minkä jälkeen metsänomistaja voi kaikessa rauhassa tehdä oman päätöksensä siitä, hyväksyykö tarjouksen ja suojelee kohteen vai ei.


METSOn eteneminen                         Kuva: www.metsonpolku.fi


Metsänhoitoyhdistys Salometsän toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen muistuttikin, että vapaaehtoisuus on METSO-ohjelman keskeinen periaate. Metsänomistaja tekee päätöksen kohteen tarjoamisesta ja korvauksen selvittämisestä vapaaehtoisesti, eikä se sido häntä mihinkään. Metsänomistaja käy ELY-keskuksen tai Metsäkeskuksen kanssa neuvotteluja paitsi korvaussummasta myös rauhoituksen ehdoista, kuten siitä, saako alueella metsästää tai rajoitetaanko liikkumista tietyillä alueilla esimerkiksi lintujen pesimäaikana. Vielä tämänkin jälkeen lopullinen päätös rauhoittamisesta jää metsänomistajan käsiin.

Ilveksen jäljistä hangella kertoi Jarmo Markkanen, SSLSY.

Jarmo Markkanen Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä järjesti luontokuvaesityksen, joka sai yleisössä aikaan vilkasta keskustelua. Markkasen upeissa luontokuvissa esiintyivät mm. ilvekset, mäyrät, liito-oravat ja lepakot. Liito-oravakuvien yhteydessä keskusteltiin metsänkäsittelyn ja liito-oravien elinympäristöjen yhteensovittamisesta. Luonnonsuojelulaki vaatii säästämään lisääntymis- ja levähdyspaikalla olevien kolopuiden, ravinto- ja suojapuut, joiden lisäksi maastoon jätetään riittävästi kulkuyhteyspuustoa liito-oravan liikkumista varten. Hakkuualueilla elävien liito-oravien menestymisen turvaamiseen Markkaselta löytyi oivallinen neuvo: pesäpönttöjen ripustaminen. Talousmetsissä kolopuita on niukasti, joten liito-oravalle sopivien pönttöjen rakentaminen ja metsään vieminen helpottaa eläinten tilannetta. On kuitenkin muistettava, että pönttöjen asettamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.


Metsäkoordinaattori Saija Porramo esittelemässä metsäjaoksen toimintaa.

Metsänomistajia voi askarruttaa, onko heidän maillaan sellaisia luontoarvoja, joiden perusteella sitä voisi tarjota METSOon. Tähän ongelmaan on saatavissa apua. Metsäkoordinaattori Saija Porramo esitteli V-S luonnonsuojelupiirin metsäjaoksen tarjoamaa täysin ilmaista luontoarvojen kartoituspalvelua. Metsäjaos selvittää maanomistajan pyynnöstä hänen omistamansa metsän luontoarvot ja avustaa tarvittaessa muutenkin metsän suojelun edistämisessä. Kuten METSO-ohjelman ajatukseen kuuluu, myöskään metsäjaoksen palvelu ei sido metsänomistajaa mihinkään. Metsäjaoksen toiminnasta voi lukea V-S luonnonsuojelupiirin sivuilta, mistä löytyvät myös yhteystiedot kartoituspalvelun tilaamiseen.

METSO-ohjelman rahoituksesta ja metsänomistajille maksettavista korvauksista oli kertomassa V-S ELY-keskuksen ylitarkastaja Leena Lehtomaa. Varsinais-Suomen alueella METSO-suojelun toteuttamisen pullonkaula ei ole rahoituksen riittävyys, sillä etenkin pysyvän suojelun sopimuksiin on varattu tarpeeksi rahaa.
Varsinais-Suomessa toivotaan suojeluun tarjottavan kaikkia METSO-ohjelmassa määriteltyä metsäisiä elinympäristöjä, mutta erityisenä toiveena on, että metsänomistajat tarjoaisivat ohjelmaan jalopuulehtoja, lehtoja, kalkkikallioita ja puustoisia perinnebiotooppeja, sillä näiden muualla Suomessa harvinaisten elinympäristöjen osuus METSO-kohteista on edelleen pieni. Salon seudun voikin sanoa olevan oikea metsäluonnon aarreaitta, sillä näitä ainutlaatuisia elinympäristöjä löytyy täältä runsaasti.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin Salon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden johtajan Ari Vainion puheenvuoro kaupungin roolista vastuullisena metsänomistajana. Salossa pidetään huolta siitä, että asukkailla on mahdollisuus käyttää virkistysalueita ja saada luontoelämyksiä, ja että metsälajeille löytyy elinympäristöjä. Nykyisin myös kunnilla ja seurakunnilla on mahdollisuus osallistua METSO-ohjelmaan ja Salon kaupunki onkin hiljattain teettänyt selvityksen omistamiensa maiden METSO-arvoista. Useita arvokkaita METSO-kriteerit täyttäviä metsikköjä löytyikin kaupungin mailta ja parhaillaan tehdään suunnitelmia siitä, mitkä niistä voisivat soveltua kuntaMETSO-kohteiksi. Kun päätöksistä tulee lisätietoa, kerromme niistä myös täällä blogissa.
Yleistietoa KuntaMETSOsta löytyy täältä.Franssintalon jälkeen hankkeen seminaarikiertue suuntaa Perniöön, Teijoon. Ajankohta, ilmoittautumisohjeet ja muut tarkemmat tiedot ilmestyvät tänne
blogiin ja www.salo.fi -sivuille huhtikuun aikana.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti