keskiviikko 25. tammikuuta 2012

SALOMETSO-hankkeella "lentävä lähtö"

Vuoden vaihteen Tapani- ja Hannu-myrskyt kaatoivat salolaisissa metsissä paljon puuta. Siitä seurasi, että kaikkien metsäalan toimijoiden kädet ovat olleet työtä täynnä. Samasta syystä myös SALOMETSOssa on ollut vauhtia heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tammikuussa 2012 käynnistyneen SALOMETSO-hankkeen tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa salolaisia metsänomistajia METSOn (metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) tarjoamista erilaisista rauhoitus- ja rahoitusvaihtoehdoista. Vapaaehtoinen suojelu METSO-ohjelmassa on erinomainen keino saada metsästä taloudellista tuottoa ilman hakkuita. Metsänomistaja voi suojella omistamiaan kohteita joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Kohteita voi myös myydä valtiolle suojelualueeksi.

Mistä piirteistä tunnistaa METSOon sopivan kohteen?

Arvokkaiden elinympäristöjen tunnusmerkkejä ovat monilajinen ja vaihtelevan ikäinen puusto, lahopuun runsaus sekä uhanalaisten lajien esiintyminen (tarkemmat METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet löytyvät www.metsonpolku.fi -sivustolta tai tästä .pdf). Valtaosalle metsänomistajista METSO on jo entuudestaan tuttu asia ja moni on harkinnut, että ne tehohoidolta syystä tai toisesta säästyneet, virkistyskäyttöön varatut "takametsät" voisi tarjota suojeluun ohjelman kautta. Tavallisin yhteydenotto hankkeeseen onkin tullut metsänomistajalta, joka myrskyn mellastettua on päättänyt selvittää, olisiko kohteesta METSO-ohjelmaan ja mitä kaatuneelle puulle pitäisi oikein tehdä.
Ohjeena on, että METSO-kohteeksi tarjottavalla alueella kaatuneet puut tulee jättää paikoilleen lahopuuksi, lahopuun vähyys kun tahtoo olla yksi suurimmista puutteista METSOon tarjotuissa kohteissa. Laajat myrskytuhoalueet sopivat yleensä hyvin METSO-kohteiksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottikin heti myrskyjen jälkeen etsivänsä tuhoalueita METSOon.

Löytyykö sinun metsästäsi arvokkaita elinympäristöjä tai myrskytuhoaluetta?

Keväästä alkaen hankkeessa järjestetään myös koulutustilaisuuksia ja asiantuntijoiden ohjaamia retkiä, joille kaikki metsän monimuotoisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Retkillä tutustutaan erityyppisiin METSO-kohteisiin ja tarkastellaan rakennepiirteitä ja lajistoa, jotka tekevät siitä arvokkaan elinympäristön.
Tilaisuuksista ja ilmoittautumisajankohdista ilmoitetaan Salon kaupungin Internet-sivuilla, kaupungin kotiin jaettavassa tiedotuslehdessä (mikäli ilmestymisaikataulu antaa myöten) sekä täällä blogissa.

SALOMETSO-hankkeesta voit myös saada apua oman metsäsi METSO-arvojen selvittämiseen. Voit ottaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin sähköpostilla niina.ruuska(at)salo.fi tai soita (02) 778 7815.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti